top of page

Privacyverklaring

De persoonsgegevens die aan Cinecitta B.V. (hierna: Cinecitta) verstrekt worden, worden behandeld in overeenstemming met deze privacyverklaring. Cinecitta vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers en zakelijke relaties belangrijk. Daarom worden deze gegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de wet hieraan stelt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen van Cinecitta.

Cinecitta B.V.
Cinecitta B.V. is gevestigd te 5038 BA te Tilburg aan Willem II straat 29a, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56467001 en is ‘verantwoordelijke’ voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Gebruik van persoonsgegevens
Cinecitta verwerkt uw persoonsgegevens voor haar eigen dienstverlening. Wij delen geen informatie met derden. De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam en adres

 • Telefoonnummer

 • Factuuradres

 • E-mailadres

 • Betalingsgegeven

 • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Cinecitta verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te verbeteren (grondslag is uw toestemming)

 • Het afhandelen van een betaling (grondslag is de uitvoering van een overeenkomst)

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waarin of waarbij u onderdeel of partij bent (grondslag is de uitvoering van een overeenkomst)

 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking (grondslag is uw toestemming)..

 

Bewaartermijn
Cinecitta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Verschillende wettelijke bewaartermijnen gelden hierbij als uitgangspunt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Soms werkt Cinecitta samen met andere bedrijven voor het leveren van de door u gekochte of gevraagde dienstverlening; onze partners. In een dergelijk geval worden uw persoonsgegevens aan deze partners verstrekt voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Cinecitta. In geen enkel ander geval zal Cinecitta uw persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?  
Uw heeft rechten op inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens (art. 13 t/m 20 AVG). Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u uw verzoek per e-mail aan te leveren en moet het de volgende gegevens te bevatten:

 • Of het een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of afscherming betreft

 • Uw achternaam

 • Al uw voornamen voluit

 • Uw adres met postcode

 • Uw woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • Uw geboorteplaats

 • Uw e-mailadres

 • Een duidelijk leesbare kopie van uw identiteitsbewijs (bijv. uw rijbewijs, paspoort of uw verblijfsdocument IND).

De kopie van uw identiteitsbewijs wordt gevraagd om te voorkomen dat een ander toegang zou kunnen vragen tot uw gegevens en wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of afscherming van uzelf afkomstig is. De kopie wordt direct na controle vernietigd. U kunt hiervoor ook de app kopieID van de rijksoverheid gebruiken. Zie voor verzending de informatie op de contactpagina.

Beveiliging van persoonsgegevens
Cinecitta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gebruik van cookies
Cinecitta gebruikt technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 januari 2024.

2023 Geheim Kempen Wit-Zwart.png
bottom of page